PRAVILA PRIVATNOSTI/ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

 

 1. Obavijest o zaštiti osobnih podataka trgovačkog društva Pušić d.o.o.

 

Voditelj obrade osobnoh podataka je trgovačko društvo:

 

Pušić d.o.o. iz Velike Gorice, K.Š.Đalskog 10,

OIB 91734446290,

tel. 01/3028 226,

e-mail: administracija@pusic.hr

 

Predmetno trgovačko društvo ovlašteni je servis kućanskih aparata za niz marki (kao što su primjerice moulinex, rowenta, krups , bosch i sl.). Prilikom pružanja svojih usluga koristimo Vaše osobne podatke upravo kako bi mogli izvršiti uslugu radi koje ste nam se sami obratili. Obzirom da nam je Vaša privatnost i Vaše zadovoljstvo uslugom koju pružamo od izuzetne važnosti, u nastavku ove obavijesti informirati ćemo Vas o tome koje Vaše podatke prikupljamo, na koji način i za što ih koristimo, kako ih štitimo te koja su Vaša prava vezano uz prikupljene podatke.

 

Ova obavijest o privatnosti odnosi se na podatke koje prikupljamo kada pristupite našoj web stranici. U slučaju prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka i izvan ove web stranice primjenjuje se druga obavijest o privatnosti.

 

 

 1. Koje osobne podatke prikupljamo i zašto?

 

Prilikom pružanja naših usluga i to:

 • servisiranja kućanskih aparata;
 • servisiranja, ugradnje, održavanja i savjetovanja pri kupnji klima uređaja;
 • nabavki rezervnih dijelova, potrošnog materijala  i dodatne opreme za uređaje u domaćinstvu

prikupljamo Vaše „osobne podatke“. Pojam „osobni podaci“ odnosi se na sve one podatke, odnosno informacije o Vama koje nam omogućuju da utvrdimo Vaš identitet izravno ili u kombinaciji s nekim drugim informacijama koje imamo.

 

Osobni podaci koje mi prikupljamo su:

 

 • ime i prezime
 • adresa
 • broj telefona
 • e-mail adresa
 • kopija računa uređaja

 

Navedene podatke dajete nam prilikom:

 1. a) prijave kvara i/ili;
 2. b) naručivanja ugradnje i održavanja klima uređaja i/ili;
 3. c) naručivanja rezervnih dijelova, potrošnog materijala i dodatne opreme za domaćinstva;

 

te tako zaprimljene podatke unosimo u nalog za izvršenje zatražene usluge čime s Vama kao strankom zasnivamo ugovorni odnos temeljem kojeg se usluga pruža.

 

Prikupljeni osobni podaci potrebni su nam kako bi mogli izvršiti uslugu radi koje ste nam se obratili, odnosno kako bismo mogli biti s Vama u kontaktu u mjeri u kojoj je to potrebno radi izvršenja zatražene usluge. Primjerice, traženi osobni podaci potrebni su nam kako bi bili u mogućnosti dogovoriti termin servisa ukoliko se servis izvršava na Vašoj kućnoj adresi, termin ugradnje, servisa ili održavanja klima uređaja, kako bi Vas mogli obavijestiti o obavljenom servisu u slučaju da je servis obavljen u našim prostorijama, o pristiglim dijelovima i sl..

 

Pri tome naglašavamo kako naše usluge pružamo isključivo na zahtjev Vas kao stranke, tražene podatke dajete nam dobrovoljno te bez prikupljanja istih zatražene usluge ne bismo bili u mogućnosti ispuniti. Stoga smatramo kako je obrada prethodno navedenih podataka nužna za provođenje ugovornog odnosa s Vama kao strankama, a sve u skladu s čl.6 (b) Uredbe (EU) 2016/679.

 

Osim navedenih osobnih podataka, možemo prikupljati i OIB. Navedeni podatak dajete nam isključivo prilikom fakturiranja i to kada i ako zatražite izdavanje „R1“ računa u svojstvu samostalnog trgovca, obrtnika ili druge fizičke osobe u okviru obavljanja neke samostalne djelatnosti. Unošenje tog osobnog podatka za R1 račune, zakonska je obveza te stoga taj podatak prikupljamo kako bi udovoljili toj zakonskoj obvezi, odnosno radi poštivanja

pravnih obveza servisa, a sve sukladno čl.6 (c) Uredbe (EU) 2016/679.

 

 

 • Podaci koje koristimo isključivo uz Vašu privolu

 

Dodatno napominjemo kako se Vaši osobni podaci mogu koristiti, odnosno mogu proslijediti našim poslovnim partnerima kako bi Vas isti mogli kontaktirati s ciljem utvrđivanja zadovoljstva Vas kao korisnika s pruženom uslugom servisa. Naglašavamo kako se ova obavijest i ovim putem prikupljeni podaci ne koriste u tu svrhu niti se u tu svrhu prosljeđuju  našim poslovnim partnerima. Da bi navedene podatke mogli proslijediti partnerima kako bi Vas onda oni temeljem tih podataka mogli kontaktirati radi provođenja ankete o zadovoljstvu

dužni smo prethodno zatražiti Vaš pisani pristanak i tek ako ga dobijemo proslijediti Vaše podatke. U navedenom slučaju obrada Vaših osobnih podataka temelji se na Vašoj dobrovoljnoj privoli u skladu s čl.6. (a) Uredbe (EU) 2016/679.

 

Ako ste dali privolu za obradu određenih osobnih podataka na prethodno opisani način, ovlašteni ste u svakom trenutku tu privolu povući. Naglašavamo kako se povlačenje privole odnosi samo na buduće obrade, odnosno kako povlačenje ne utječe na zakonitost obrade koje su već učinjene temeljem ranije dane privole  prije njenog povlačenja. U slučaju povlačenja privole, daljnja obrada tih osobnih podataka moguća je samo ako postoji  druga valjana pravna osnova za njihovu obradu.

 • Obrada osjetljivih podataka

Prilikom pružanja usluga možemo prikupljati informacije koje bi  nam mogle otkriti vašu rasu ili etničko podrijetlo ili fizičko  zdravlje, a koji podaci se  smatraju “osjetljivim osobnim podacima” prema članku 9. Uredbe (EU) 2016/679.

Navedene podatke prikupljamo isključivo ako ste radi usluga koje Vam pružamo pristupili u poslovne prostorije servisa Pušić, i to putem videonadzora pod kojim se nalaze predmetne prostorije. Videonadzor nad poslovnim prostorijama postavljen je isključivo radi zaštite zaposlenika i imovine servisa Pušić te se svi podaci koji se obrađuju u okviru toga obrađuju radi zaštite legitimnih interesa servisa Pušić.

 

 1. Dijeljenje osobnih podataka s drugima

 

Kako bi izvršili usluge radi kojih ste nam se obratili postoji mogućnost da ćemo prikupljene osobne podatke dijeliti s našim:

 

 1. poslovnim partnerima

Pod pojmom „poslovni partneri“ podrazumijevamo:

 • proizvođače/prodavače određenih kućanskih aparata čije aparate servisiramo i/ili
 • centralne servise za određene marke kućanskih aparata za Republiku Hrvatsku po čijem ovlaštenju obavljamo servis tih aparata
 • dostavnim službama koje temeljem ugovora sa servisom Pušić vrše dostavu naručenih rezervnih dijelova, servisiranih kućanskih aparata i sl direktno na Vašu adresu ako je takva usluga ugovorena.

 

Hoćemo li proslijediti Vaše osobne podatke ovisi prije svega o vrsti usluge koju ste zatražili. Ukoliko je za izvršenje usluge potrebno naručiti rezervne dijelove direktno od  proizvođača/prodavača, ili se obavlja servis uređaja koji je u garanciji kao ovlašteni servis za kućanske aparate, dužni smo našim poslovnim partnerima dostaviti nalog temeljem kojega se vrši pružena usluga, odnosno narudžbu (ako je riječ o naručivanju rezervnih dijelova i sl.), a u kojem nalogu/narudžbi su navedeni Vaši osobni podaci. Smatramo kako je navedeno potrebno kako bi s jedne strane mogli ispuniti uslugu koju ste Vi kao stranka od nas zatražili (ispunjenje naše ugovorne obveze), a s druge strane isto je potrebno radi zaštite naših legitimnih interesa, a sve u skladu s čl.6 (b), (c) Uredbe (EU) 2016/679.

 

 1. ugovornim podizvođačima (servisima)

Osobne podatke prosljeđujemo ako je to nužno radi izvršenja usluge za koju ste nam se obratili. Primjerice, ukoliko je riječ o servisu kućanskog aparata za koje smo mi ovlašteni servis, a servis se treba obaviti na području van grada Zagreba, nalog za obavljanje usluge servisa, zajedno s prikupljenim osobnim podacima, dostavlja se našem ugovornom podizvođaču/servisu kako bi isti izvršio zatraženu uslugu. Dakle, navedeno je potrebno kako bi usluga radi koje ste nam se obratili mogla biti izvršena (ispunjenje ugovorne obveze).

 

 1. Svojim davateljima usluge treće strane

Osobne podatke možemo prosljeđivati našim pružateljima usluga hostiranja-weba, obrade plaćanja/izdavanja faktura, realiziranja narudžbi,  održavanja informacijskih sustava tehnologije povezane s infrastrukturom, korisničkom podrškom, slanjem elektronske pošte i sl.

 

 • Druge upotrebe i otkrivanje informacija

Osobne podatke možemo otkrivati i u slučaju kada je to nužno radi postupanja u skladu sa zakonskim propisima te udovoljavanja istima. Navedeno uključuje davanje Vaših osobnih podataka na zahtjev nadležnih državnih tijela i drugih institucija, a koja davanja su utemeljena na zakonu.

 

Uz navedeno osobne podatke možemo otkrivati i ako je to pokretno radi pokretanja odgovarajućih sudskih i/ili drugih postupaka radi naplate potraživanja i/ili ostvarivanja drugih prava koja možemo imati u odnosu na Vas. U navedenom slučaju podaci će se otkriti sudovimna i/ili drugim institucijama ili tijelima koja su neophodna za ostvarivanje predmetnih prava.

 

 

 1. Kolačići

 

Prilikom pristupa našoj stranici mogu se skupljati i određeni neosobni podaci (podaci koji nam ne otkrivaju Vaš identitet). Ti podaci se prikupljaju automatski kada pristupite našoj web stranici i to korištenjem „kolačića“. O samim „kolačićima“ detaljnije možete pročitati u našoj izjavi o „kolačićima“.

 

 1. Kako štitimo vaše osobne podatke

 

Radi zaštite Vaših osobnih podataka koristimo niz dostupnih organizacijskih, tehničkih i administrativnih zaštitnih mjera. Također, vodimo računa i o educiranosti svih naših djelatnika koji zbog izvršenja svojih poslovnih zadataka imaju pristup Vašim osobnim podacima.  Jednako tako vodimo računa i o tome da svi naši poslovni partneri, podizvođači te treće osobe koje imaju pristup Vašim osobnim podacima, također imaju provedene adekvatne mjere zaštite osobnih podataka.

 

U slučaju da smatrate da je, neovisno o poduzetim mjerama zaštite, došlo do povrede u odnosu na Vaše osobne podatke, odnosno da Vaša interakcija s nama iz bilo kojeg razloga nije sigurna, molimo Vas da nam se obratite na kontakt podatke koje možete naći u nastavku ove obavijesti.

 

 

 1. Rok čuvanja vaših osobnih podataka

 

Prikupljene osobne podatke čuvamo sve dok za tim postoji pravna osnova ili naš opravdani interes. Kriteriji temeljem kojih utvrđujemo duljinu čuvanja su sljedeći:

 • svrhu radi koje su podaci prikupljeni – podaci se brišu nakon što je ispunjena svrha radi koje su prikupljani, osim ukoliko ne postoji drugi kriterij temeljem kojeg se čuvaju;
 • ispunjenje zakonskih /pravnih obveza – dužni smo radi udovoljavanju zakonskim/pravnim obvezama čuvati vaše osobne podatke;
 • preporuku čuvanja podataka obzirom na naš pravni položaj (ugovore s poslovnim partnerima, rokove zastare i sl.).

 

 

 1. Vaša prava u odnosu na prikupljene podatke

 

U odnosu na osobne podatke koje smo prikupili od Vas ostvarujete niže navedena prava.

 

 • Pravo na pristup

Temeljem navedenog ostvarujete pravo dobiti informaciju o tome obrađujemo li Vaše te ako ih obrađujemo, ostvarujete pravo dobiti informacije o tome koje Vaše osobne podatke obrađujemo, u koju svrhu, kojim primateljima ili drugim kategorijama su podaci otkriveni ili će biti otkriveni, koji je rok čuvanja te koja su Vaša prava koja možete ostvariti u odnosu na prikupljene podatke.

 

 • Pravo na ispravak

Temeljem navedenog prava možete od nas zatražiti ispravak osobnih podataka koje smo od Vas prikupili, ako su isti netočni. Ujedno možete zatražiti i nadopunu podataka, ako je ista potrebna radi ispunja svrhe zbog koje su podaci prikupljani i obrađivani.

 

 • Pravo na brisanje

Imate pravo ishoditi brisanje svojih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, uz uvjet da ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo Vas detaljno informirati u sklopu odgovora na Vaš zahtjev za brisanjem.

 

 • Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati ograničenje uporabe i obrade prikupljenih osobnih podataka, ako su za to ispunjeni propisani uvjeti (npr. podaci su nezakonito prikupljeni, ali Vi ne tražite brisanje podataka već samo ograničenje njihove uporabe).

 

 • Pravo na prigovor

Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke.

 

 • Pravo pritužbe nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj nadležno tijelo za zaštitu osobnih podataka je Agencija za zaštitu osobnih podatka (AZOP)

 

Gore navedena prava možete ostvariti slanjem pisanog zahtjev kojeg šaljete na mail adresu administracija@pusic.hr.  U zahtjevu jasno naznačite koje od navedenih prava želite ostvariti. Zaprimljeni zahtjev dužni smo obraditi i po njemu postupiti u najkraćem razumnom roku te Vas povratno obavijestiti o izvršenom ispravku, brisanju ili ograničenju uporabe Vaših osobnih podataka. Radi utvrđivanja osnovanosti zahtjeva možemo provesti adekvatne mjere s ciljem utvrđivanja Vašeg identiteta. U slučaju da postavljenom zahtjevu ne možemo udovoljiti jer smatramo kako nisu ispunjene pretpostavke za postupanje po istom, također ćemo Vas obavijestiti u najkraćem razumnom roku uz navođenje razloga zbog kojih smatramo da ne možemo postupiti po Vašem zahtjevu.

 

Na Vaš zahtjev dostaviti ćemo Vam i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju pri čemu Vam nećemo zaračunati nikakvu naknadu za dostavljeno.  Za sve buduće zahtjeve možemo Vam obračunati razumnu naknadu u visini nastalih administrativnih troškova.

 

Ako zahtjev podnesete elektronskim putem i ako u svom zahtjevu niste drugačije naveli, zatraženi podaci će Vam biti dostavljeni u elektronskom obliku.

 

Imajte na umu da ćemo možda morati zadržati određene informacije u svrhe održavanja zapisa i/ili dovršenja bilo kojih transakcija koje ste započeli prije zahtjeva za promjenom ili brisanjem (npr. prilikom kupnje ili narudžbe dijelova možda nećete moći izmijeniti ili izbrisati osobne podatke koje ste dali sve dok se ta narudžba ne dovrši). Mogu postojati i zaostale informacije koje će ostati u našim bazama podataka i drugim zapisima i neće se izbrisati.

 

Zahtjev možete poslati na kontakt podatke koje iznosimo u nastavku ove obavijesti.

 

 

 1. Sumnja u povredu osobnih podataka

 

U slučaju da s Vaše strane postoji opravdana sumnja u povredu osobnih podataka koji se Vas tiču, možete nam se obratiti pisanim putem uz navođenje Vaših kontakt podataka vrste povrede do koje je došlo te razlozima za postojanje opravdane sumnje. O zaprimljenoj prijavi očitovati ćemo Vam se pisanim putem bez odgađanja, a najkasnije u roku od 72 sata od zaprimanja Vaše prijave.

 1. Kontakt podaci

 

Sva pitanja i informacije vezane uz obradu Vaših osobnih podataka, kao i zahtjeve za ostvarivanjem prava u odnosu na  prikupljene podatke možete uputiti na e-mail adres  administracija@pusic.hr uz napomenu ZAŠTITA PODATAKA u rubrici „predmet“ ili „subject“.