PODACI O TRGOVAČKOM DRUŠTVU 

 

Informacije o tvrtki:

Naziv: Pušić d.o.o.

Sjedište: K.Š.Đalskog 10, Velika Gorica

 

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

Matični broj: 080270698, OIB: 91734446290

Iznos temeljnog kapitala: 5.600,90€ uplaćen u cijelosti

 

Direktor: Zvonko Pušić

Adresa elektroničke pošte: pusic@pusic.hr, administracija@pusic.hr

Tel: +385 1 3028 226

 

Žiro Račun u Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb

IBAN: HR0523600001101397062

 

 PREDMET OPĆIH UVJETA

Pušić d.o.o. trgovačko je društvo koje pruža usluge prodaje kućanskih aparata i rezervnih dijelova za niz marki (kao što su primjerice Moulinex, Rowenta, Krups, Bosch, Samsung, Beko, Kitchen Aid i sl.), a ujedno i usluge popravka malih i velikih kućanskih aparata bilo unutar garancije kao ovlašteni servis ili van garancije. 

Ovi Opći uvjeti predstavljaju uvjete poslovanja Pušić d.o.o. prilikom prodaje i/ili narudžbe kućanskih aparata i/ili njihovih rezervnih dijelova putem web stranice (www.pusic.hr)te reguliraju pravila i uvjete za naručivanja, plaćanja, isporuke i povrate odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama Uvjeti se ne primjenjuju na prodaju i/ili narudžbu u poslovnim prostorijama Pušić d.o.o.

Sve cijene na na web stranici  izražene su u eurima i uključuju PDV. Pri kupnji vrijede cijene na dan narudžbe, odnosno sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile po izradi ponude, odnosno u trenutku narudžbe. Cijene su važeće do obrade novog cjenika.

Pušić d.o.o. je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popuste i akcije. Slike na stranici su informativnog karaktera i ne odražava se na količine u pakiranju ili izgledu samog dijela te cijene artikla

Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovoj internet stranici.

Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom kupnje/narudžbe.

 

 POJMOVI

U smislu ovih Općih uvjeta poslovanja niže navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

Prodavatelj Se odnosi se na Pušić d.o.o., K.Š.Đalskog 10, Velika Gorica, OIB: 91734446290;

Kupac/Potrošač odnosi na svakog posjetitelja web stranice koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju;

Korisnik usluge informacijskog društva je svaka fizička osoba starija od 18 godina ili pravna osoba u čije ime internetsku stranicu koristi osoba starija od 18 godina

Korištenje Internet stranice predstavlja pristup stranici www.pusic.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet prodaje

Usluga Internet prodaje (Online kupovina) je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda dostupnih na Internet stranici.

Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na Internet stranici, a koje je moguće kupiti putem Internet prodaje.

Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata.

 

Internet stranica je stranica www.pusic.hr

 

OBVEZE KORISNIKA PRILIKOM KORIŠTENJA

 

Korisnik potvrđuje i jamči kako se neće neovlašteno, nedopušteno i protuzakonito koristiti Internet stranicom, sadržajem koji se prikazuje i/ili nalazi na Internet stranici, kao i uslugom Internet prodaje, te kako će svoje korištenje uskladiti s odredbama Uvjeta i pozitivno pravnim propisima.

 

Korisnik se obvezuje da neće:

–          unositi na Internet stranicu ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne i pornografske sadržaje, sadržaje koje šire mržnju i rasnu netrpeljivost te koje povređuju tuđa prava i interese i slično,

–          unositi ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane i slično,

–          mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici,

–          koristiti Internet stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva, autorska prava ili druga prava ili interese trećih osoba.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način nastane ili može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s korištenjem ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice ili usluge Internet prodaje, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sadržaja Internet stranice ili usluge Internet prodaje.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na Internet stranice i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internet stranice ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.

 

REGISTRACIJA

Kupac može ili ne mora biti registriran  kako bi izvršio kupovinu. Prilikom registracije od kupca se zahtijeva da unese e-mail adresu i lozinku.

 

NARUČIVANJE

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje isključivo elektronskim obrascem – košarica internet trgovine. Kupac može ili ne mora biti registriran na web stranici Prodavatelja kako bi izvršio narudžbu. Od kupca se međutim zahtjeva da unese kontakt podatke i adrese (vlastitu i dostavnu) kako bi se zaključio proces narudžbe. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, o navedenome će pisanim putem obavijestiti kupca u roku komuniciranom Kupcu nakon izvršene narudžbe. Prije slanja narudžbe potrebno je pročitati i izjaviti suglasnost s ovim Općim uvjetima.

 

POTVRDA NARUDŽBE

Po izvršenju narudžbe Kupac će primiti obavijest da je narudžba zaprimljena. Po primitku narudžbe Prodavatelj će provjeriti raspoloživost naručenih artikala te će Kupcu na e-mail adresu naznačenu kao kontakt dostaviti ponudu. Ponuda sadrži popis artikala koji su dostupni, cijenu, rok plaćanja, rok dostave i informacije o jamstvu (ako proizvod ima jamstvo). Uz ponudu dostaviti će se i ovi opći uvjeti poslovanja. Ponuda se dostavlja najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja narudžbe, osim u vrijeme korištenja kolektivnog godišnjeg odmora kada je rok duži ovisno o dogovorenom vremenu korištenja odmora. Ukoliko neki od naručenih artikala nije dostupan kupac će biti obaviješten. Za realizaciju kupnje naručenih artikala Kupac mora izjaviti prihvat dostavljene ponude. Smatra se da je ponuda prihvaćena nakon izvršene uplate po ponudi. Ponuda dostavljena Kupcu obvezuje Prodavatelja 8 dana. 

Ugovor o prodaji smatrat će se sklopljenim tek nakon što prihvat bude izjavljen Prodavatelju, a o čemu će Kupcu biti dostavljena potvrda na e-mail adresu. 

 

​DOSTAVA I PLAĆANJE

 

PLAĆANJE

Naručene artikle sa ili bez troškova dostave, ovisno o iznosu narudžbe, kupac će prodavatelju platiti virmanski po ponudi i to u roku i na račun naznačen u ponudi. Ukoliko račun ne bude podmiren u roku definiranom ponudom smatrat će se da je Kupac odustao od kupnje proizvoda.

 

Opcije plaćanja za webshop su:

  • Uplata na transakcijski račun
  • Pouzećem

 

Opcije plaćanja u trgovini:

  • Gotovina
  • Kartice ( Visa, Mastercard, Maestro, Diners )
  • Uplata na transakcijski račun

 

 

DOSTAVA ROBE

Dostava robe vrši se tek nakon primitka uplate i to u rokovima određenima u ponudi. Dostava se vrši na adresu naznačenu od strane Kupca prilikom popunjavanja narudžbe. 

Uz navedeno proizvod je moguće preuzeti i u nekom od prodajnih mjesta Prodavatelja. U slučaju da Kupac kao mjesto dostave izabere određeno prodajno mjesto Prodavatelja, Kupac će na e-mail primiti obavijest o tome od kada je moguće preuzeti robu na odabranom prodajnom mjestu.  Roba se preuzima u radno vrijeme prodajnog mjesta, a ovaj način dostave je besplatan.

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je vizualno pregledati paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primijetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavijestite. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite dostavljaču dostavnicu/adresnicu.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Pušić d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

 

TROŠAK DOSTAVE

Trošak dostave se ne naplaćuje za narudžbe u iznosu većem od 100,00 EUR. Za dostavu narudžbe u iznosu manjem od 100,00 EUR trošak se naplaćuje u iznosu od 6,00 EUR ( osim otoka ). Trošak dostave na otoke iznosi 8,00 EUR.  Dostava je moguća isključivo na području Republike Hrvatske.

 

Dostavna služba: DPD

Postoji opcija slanja HP-om na trošak stranke. U tom slučaju trošak slanja zaračunava HP po njihovom redovnom cjeniku.

 

 ODUSTAJANJE OD KUPNJE

Ako nakon izjavljenog prihvata Kupac ne izvrši plaćanje po ponudi u roku naznačenom u ponudi smatrat će se da je Kupac odustao od kupnje.

 

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Ukoliko Kupac ima primjedbe na kupljene proizvode, ima pravo Prodavatelju uputiti pisani prigovor, odnosno reklamaciju na dostavljeni proizvod na sljedeći način:

poštom na adresu Vodnjanska 26, Zagreb 

putem e-mail na administracija@pusic.hrilipusic@pusic.hr 

Pri tome Vas molimo da upišete ime i prezime, adresu, kontakt i opis prigovora. Na Vaš prigovor/reklamaciju ćemo odgovoriti pisanim putem u roku od 14 dana od zaprimanja istog. Ako je prigovor zaprimljen putem e-maila smatrat će se da je to kanal putem kojeg želite primiti odgovor, osim ako u prigovoru izričito ne naznačite drugačije.

 

ODGOVORNOST ZA FUNKCIONALNE/MATERIJALNE  NEDOSTATKE PROIZVODA

Pušić d.o.o. će obavijestiti Kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su elektronike i ostali rezervni dijelovi koje je potrebno sastavljati te koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga Pušić d.o.o. neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

Pušić d.o.o. preporuča kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran/pušten u rad, stoga ni Pušić d.o.o. neće moći priznati posljedice neovlaštenog montiranja/puštanja u rad.

Pušić d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

 

ZAMJENA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača zamjena je moguća uz predočeni račun kao dokaz kupnje. Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci. Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Zamjenu ste dužni zatražiti putem e-maila sa sadržajem “ZAMJENA: BROJ NARUDŽBE” od primitka pošiljke. U e-mailu trebate objasniti želite li proizvod mijenjati za isti proizvod, ili za drugi proizvod iz naše ponude. Proizvod potom vraćate na našu adresu unutar 5 radnih dana od odobrenog zahtjeva. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnoj ambalaži, napravit ćemo zamjenu. Ako proizvod mijenjate za proizvod veće vrijednosti najprije ćete trebati uplatiti razliku na naš račun, a ako je manje vrijednosti mi ćemo novac vratiti na Vaš račun. Izravne troškove zamjene robe morate snositi sami.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će Vas Pušić d.o.o. posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda. 

 

RASKID UGOVORA I POVRAT

Kupac ima pravo ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupnji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ukoliko Kupac jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ugovor  se raskida pisanom obaviješću o raskidu ugovora na način da se ispuni OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ili putem druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Prodavatelju, putem pošte na adresu Vodnjanska 26, Zagreb ili putem e-maila administracija@pusic.hr;Obrazac možete preuzeti na sljedećem linku; OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA.

Ukoliko Kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, potrebno je navesti svoje ime, prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Ukoliko Kupac šalje obrazac elektroničkim putem, Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem roku obavijestiti o primitku. Ukoliko kupac jednostrano raskine Ugovor o kupnji obvezuje se vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu Vodnjanska 26, 10 000 Zagreb. Naručenu robu, odnosno pošiljke koju Kupac ne želi preuzeti, Kupac također vraća o svom trošku.

 Kupac je dužan proizvod koji vraća Prodavatelju vratiti u stanju u kojem mu je dostavljen i po mogućnosti u originalnom pakiranju (pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj će vratiti  Kupcu novac najkasnije u roku od 14 dana od primitka robe. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

 Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda, osim onoga koje je uzrokovano direktnom nepažnjom dostavne službe u slučaju kada se proizvod dostavlja na adresu Kupca.

 

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA I TROŠAK KOMUNIKACIJE

Posjećivanjem stranica Pušić d.o.o. internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge online kupnje na www.pusic.hr web stranici ne uključuju troškove koje posjetitelji stranica snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove elektroničkog komunikacijskog prometa, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge online kupnje. Ukoliko dođe do bilo kakve pogreške prilikom procesa kupnje, Kupac se može obratiti prijavom na e-mail adresu administracija@pusic.hr kako bi ista bila otklonjena na najbrži mogući način.

 

 IZMJENE UVJETA KUPOVINE

Pušić  d.o.o. zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine. Svaka izmjena Uvjeta kupovine biti će objavljena na stranicama  internet trgovine.

 

STUPANJE NA SNAGU

Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom objave internet stranici.